Vanhemman naisen tunnetaakka

 Aihe: Ammattilaiselle

Kulttuurissamme on vanhuutta torjuvia ja väheksyviä piirteitä. Se elämänkokemus ja näkemys elämästä, mikä vanhemmilla ihmisillä on, jää nyt pimentoon. Seurauksena tästä on, että nuoremmat sukupolvet jäävät vaille sitä tukea, mitä vanhemmalla sukupolvella olisi heille annettavana.

Ympäristön torjuva asenne vanhuuteen voi johtaa siihen, että vanha ihminen arvottomuutta kokiessaan vetäytyy sosiaalisista kanssakäymisistä ja sulkeutuu yksinäisyyteen. Tämä saattaa johtaa elämänhalun heikkenemiseen ja voimattomuuteen ja itsearvostuksen kadottua mitätöiviin, myös väkivaltaisiin tunteisiin itseä ja muita kohtaan.

Erityinen sudenkuoppa vanhemmalle naiselle on se, että hän jää toteuttamaan hoivatehtävää ympäristössään yli omien voimavarojensa ja jättää omat tarpeensa huomioimatta. Arvokkaassaa hoivatehtävässä omaishoitajana tai lastenlasten hoitajana nainen voi kadottaa oman jaksamisensa rajat. Jotta hän voi kohtuullistaa tehtäväänsä, hän tarvitsee ulkopuolista näkijää ja vuorovaikutustukea.

Apua on tarjolla

Maria Akatemiassa on matalan kynnyksen palveluja oman tilanteen tutkimista varten sekä mahdollisuus pitempiaikaiseen keskutelutukeen.

Kun vanhempi nainen sallii itselleen avun saamisen, hänen on mahdollista työstää ajankohtaisia kysymyksiään ja tutkia myös niitä tunnetaakkoja, mitä hän kantaa aikaisemmista elämänvaiheistaan. Itsetuntemustyöskentelyn avulla vanhempi nainen saa mahdollisuuden löytää ne mielen sisäiset taakat, jotka voi jo jättää taakseen. Näin tulee tilaa niille arvokkaille elämän sisällöille, joille ei ole ollut aikaa tai jotka ovat ehkä jo unohtuneet. Esille pääsevät elämänkokemuksen rikastamat näkemykset ja uusi ymmärrys elämästä. On tärkeää, että hän voi tätä kokemustietoaan välittää eteenpäin sukupolviketjuissa perheessä, naapurustossa ja koko elämänpiirissään.

Kun vanhempi nainen löytää henkisesti merkityksellisen roolin ja tehtävän elämässään ja vaalii omaa elämänvoimaansa, hän on myös arvokas esikuva nuoremmille sukupolville.

Marjukka Hakola & Marjatta Grahn

Olemme Maria Akatemian seniorikouluttajia.

Lue lisää aiheesta

Kehotietoisuus väkivaltatyössä Työssä niin väkivallan kokijoiden kuin tekijöiden kanssa yhtenä tärkeänä viitekehyksenä voidaan pitää traumanäkökulman ymmärrystä, vaikka oma työ ei traumatyötä s...
Väkivallan takana on tunteiden kapseloituminen Väkivalta käsitetään usein kahden tai useamman ihmisen väliseksi, vinoutuneeksi vuorovaikutussuhteeksi. Se voi kuitenkin suuntautua sekä toisiin, että myös omaan itseen. Väkivallan...
Kuinka tukea väkivaltaisuudestaan huolestunutta asiakasta? ”Miten sinä itse jakselet?”, tiedustelee neuvolatyöntekijä äidiltä, joka on saapunut vauvan ja taaperon kanssa vastaanotolle. Äiti lysähtää silminnähden kasaan ja alkaa itkeä. ”En ...

Kirjoita hakusi ja paina Enter.


Notice: Undefined index: weblizar_pre_load_delay in /home/naisenvakivaltafi/html/wp-content/plugins/page-animations-and-transitions/page-animations-and-transitions.php on line 131

Notice: Undefined index: weblizar_pg_anim_txt_append in /home/naisenvakivaltafi/html/wp-content/plugins/page-animations-and-transitions/page-animations-and-transitions.php on line 132

Notice: Undefined index: weblizar_pre_load_switch in /home/naisenvakivaltafi/html/wp-content/plugins/page-animations-and-transitions/page-animations-and-transitions.php on line 133