Väkivallan muotoja

 Aihe: Tunnista väkivalta

Väkivalta on monimuotoista, toisinaan helposti tunnistettavaa ja toisinaan kätkeytyvää. Kokoamamme jaottelu on vain suuntaa antava, sen ulkopuolelle jää aimo joukko väkivallan yksilöllisiä ilmenemismuotoja.

Fyysinen

 • Läpsiminen
 • Töniminen
 • Potkiminen
 • Kiinnipitäminen
 • Toisen siirtäminen väkisin toiseen tilaan
 • Esineillä heittäminen
 • Kuristaminen ja tukahduttaminen
 • Hiuksista repiminen ja raapiminen
 • Unenriisto

Henkinen

 • Mitätöinti
 • Manipulointi
 • Uhkaaminen
 • “Omistaminen”
 • Kontrollointi
 • Yhteydenpidon estäminen
 • Läheisyyden torjunta
 • Vallankäyttö
 • Velvoittaminen
 • Lasten käyttäminen väkivallan välikappaleena
 • Eristäminen
 • Vähättely
 • Syyllistäminen
 • Vainoaminen

Sosiaalinen

 • Aikuisen eristäminen
 • Aikuisen sosiaalisen elämän, kuten tapaamisten ja liikkumavapauden kontrollointi
  jne.

Seksuaalinen

 • Ulkonäön ja mieheyden/naiseuden arvostelua
 • Vertailua seksuaalisesti toisiin naisiin/miehiin
 • Pettämisellä uhkailua ja pettämistä
 • Nimittely
 • Seksuaalisen suuntautumisen kyseenalaistaminen
 • Seksuaalisesti värittyneiden viestien tai kuvien lähettely, tirkistely tai itsensä paljastaminen
 • Pakottamista, painostamista tai suostuttelua seksuaaliseen tekoon tai pornon katsomiseen
 • Seksuaalinen ahdistelu, lähentely ja koskettelu vastoin tahtoa
 • Raiskaus

Taloudellinen

 • Aikuisen rahankäytön kontrollointia ja kieltämistä
 • Varastamista
 • Yhteisten rahojen pimittämistä
 • Kumppanin työelämään puuttumista
 • Viikkorahan antamista aikuiselle ja rahattomana pitämistä
 • Oman pankkitilin avaamisen kieltäminen aikuiselta
 • Suurten taloudellisten päätösten tekemistä ilman keskustelua

Uskonnollinen

 • Aikuisen henkisyyden tai uskonnollisuuden vähättelyä, arvostelua tai pilkkaamista
 • Tietynlaiseen käyttäytymiseen tai elämäntapaan pakottamista vetoamalla uskontoon
 • Pakottamista järjestettyyn avioliittoon vastoin henkilön omaa tahtoa

Itseen kohdistuva

 • Itsensä vahingoittaminen, kuten masennus, syömishäiriöt, viiltely, holtittomuus, päihteet ja muut riippuvuudet
 • Itsemurha-käyttäytyminen, kuten itsetuhoisuus, uhkailu, viestien kirjoittelu, päihteiden yliannokset, lääkkeiden väärinkäyttö

Kirjoita hakusi ja paina Enter.