Tunnetaidot

 Aihe: Tuki

Tunnetaitojen opettelu pitää sisällään omien tunteiden tunnistamisen, sanoittamisen ja ilmaisemisen. Kaikki tunteet ovat sallittuja; monesti vain olemme oppineet tukahduttamaan tietyt tunteet emmekä uskalla kohdata niitä kaikkia. Herkästi kartettuja tunteita ovat mm. häpeä, syyllisyys, kauhu, pelko ja viha.

Väkivaltaisen naisen profiilissa havaitaankin monesti, että hänelle on elämänsä varrella ollut vaikea ilmaista tunteitaan ja tarpeitaan. Nainen on oppinut olemaan toisen tunteita varten ja siirtänyt kenties omia tarpeitaan sivuun. Nämä sisään patoutuneet tunnevarastot eli nk. tunnekapseli voikin purkautua täysin ennalta-arvaamattomasti esimerkiksi lastentulon jälkeen tai muutoin kuormittavassa elämäntilanteessa. Siksi on kiinnitettävä erityistä huomiota tunnetaitojen opetteluun. Kun oppii huomaamaan mitä tunteita tilanteet herättävät ja oppii reaaliaikaisesti rakentavalla tavalla niihin reagoimaan, ei tilanteiden tarvitse kehittyä väkivallaksi.

Kasvatustaustassamme saattaa myös olla vahvoja latauksia eri tunteiden kokemiseen. Vihan tai pettymyksen tunteet ovat voineet olla “kiellettyjä”, jolloin niiden tunteminen saatikka ilmaisu on pitänyt vaimentaa. Koko tunteiden kirjo kuitenkin kuuluu ihmisen elämään ja koko tämän skaalan salliminen tunnettavaksi voi olennaisella tavalla vapauttaa elinvoimaa. Olennaista on, että osaa käsitellä niitä aiemmin vaikeiksi ja vaietuiksi määriteltyjä tunteita. etteivät ne rönsyä kontrolloimattomina. Jos omassa kasvuhistoriassa tietyt tunteet ovat vahvasti miinusmerkkisiä, on hyvä aikuisena katsoa uudelleen ja oppia, että tunteet ovat vain tunteita, eivät hyviä tai pahoja.

Tunteiden tunnistaminen

Liikkeelle voi lähteä yksinkertaisista tunteiden tunnistamisen harjoituksista:

  • Mitä tunnetta tilanne herättää?
  • Missä kohti kehoa tunne tuntuu?
  • Mitä muutoksia kehossa tapahtuu (sydän lyö kiivaammin, hikoaa, puristaa, hengitys tihenee…?)
  • Voinko hengittää ja antaa tämän tunteen olla?

Osana tunnetaitojen opettelua on tietenkin myös vihanhallintataidot. Aggressiosta ja vihantunteista itsessään ei ole tarve pyrkiä eroon, ne ovat lopulta elämänvoimaa. Kuitenkin hallitsemattomina ne purkautuvat väkivaltana, mikä ei ole koskaan hyväksyttyä. Näin ollen niiden käsittelyyn on hyvä löytää keinoja. Tunteiden ja tarpeiden tunnistaminen ajoissa auttaa jo ensimmäisessä vaiheessa. Ensimmäinen askel on alkaa tunnistamaan ja tuomaan omaan tietoisuuteen niitä tekijöitä ja tilanteita, jotka laukaisevat itsessä vihan tunteita. Ammattilaisohjauksessa ja vertaisryhmissä voi turvallisesti opetella itsensä ilmaisemista ja sosiaalisia taitoja, rentoutumista ja itsehallintaa.

Lue lisää aiheesta

Arjen stressinhallinta Väkivaltaisuutensa vuoksi asiakkaiksi hakeutuvat naiset ovat usein pitkäkestoisessa ylivireystilassa. Ylivireystila: Keho on taistele ja pakene -tilassa: sydämen syke ja hengi...
Kehotietoisuus Yksi itsetuntemuksen erityinen osa-alue on kehotietoisuus. Se tarkoittaa herkkyyttä aistia oman kehon viestejä eri tilanteissa. Siihen lukeutuu tietoisuus omasta hengityksestä ja t...
Koko naiseus Kaikki tunteet kuuluvat elämään. Tietyt tunteet ovat voineet läpi elämän olla alaspainettuja. Tyypillisesti häpeä, viha, syyllisyys, kauhu ja pelko ovat negatiivisesti koettuja ja ...

Kirjoita hakusi ja paina Enter.


Notice: Undefined index: weblizar_pre_load_delay in /home/naisenvakivaltafi/html/wp-content/plugins/page-animations-and-transitions/page-animations-and-transitions.php on line 131

Notice: Undefined index: weblizar_pg_anim_txt_append in /home/naisenvakivaltafi/html/wp-content/plugins/page-animations-and-transitions/page-animations-and-transitions.php on line 132

Notice: Undefined index: weblizar_pre_load_switch in /home/naisenvakivaltafi/html/wp-content/plugins/page-animations-and-transitions/page-animations-and-transitions.php on line 133