Rekisteriseloste

divider-valkoinen

Rekisteri- ja tietosuojaseloste on asiakirja, joka kuvaa rekisterinpitäjän suorittamaa henkilötietojen käsittelyä.

Rekisteriselosteesta

Rekisteri- ja tietosuojaseloste on asiakirja, joka kuvaa rekisterinpitäjän suorittamaa henkilötietojen käsittelyä. Henkilötietoja ovat kaikenlaiset luonnollista henkilöä taikka hänen ominaisuuksiaan tai elinolosuhteitaan kuvaavat merkinnät, jotka voidaan tunnistaa häntä tai hänen perhettään koskeviksi.

Selosteen on tarkoitus kertoa siihen tutustuvalle henkilölle, mitä tietoja ko. rekisteriin on kerätty, missä tarkoituksissa niitä käytetään, kenelle tietoja luovutetaan, miten ne arkistoidaan ja hävitetään. Selosteessa kuvataan myös sitä, miten rekisterissä olevat henkilötiedot on suojattu.

Rekisterin tiedot

 • Rekisterinpitäjä: Maria Akatemia ry
 • Yhteystiedot: Fredrikinkatu 29 A 3. krs, 00120 Helsinki, puh 09 7562 2250
 • Yhteyshenkilö: toiminnanjohtaja Sari Nyberg, puh. 050 502 7544
 • Rekisterin nimi: Maria Akatemia ry:n naisenväkivalta.fi – hankkeen toimintaan osallistuvilta kerätyt henkilötiedot

Rekisterin tietosisältö

Eli mitä tietoja toimintaan osallistuvilta kerätään:

 • Naisenväkivalta.fi – verkkosivuille materiaalia lähettäviltä kysytään sähköpostiosoite.
 • Chat-foorumille rekisteröitymisen yhteydessä kysytään henkilötietona joko nimi tai nimimerkki.
 • Verkossa videovälitteisesti käytäviin kahdenkeskisiin keskusteluihin ilmoittautumisen yhteydessä kerätään seuraavat henkilötiedot: nimi, kotipaikkakunta, sähköpostiosoite, ikä ja puhelinnumero. Tietojen antaminen on pakollista.
 • Verkossa videovälitteisesti kokoontuviin suljettuihin ryhmiin ilmoittautumisen yhteydessä kerätään seuraavat henkilötiedot: nimi, kotipaikkakunta, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja ikä. Tietojen antaminen on pakollista.
 • Koulutuksiin ilmoittautumisen yhteydessä kerätään seuraavat henkilötiedot: nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, työnantaja ja ammatti. Tietojen antaminen on pakollista.

Rekisterin käyttötarkoitus

 • Verkkosivuille materiaalia tuottavien henkilötietoja käytetään yhteydenpitoon. Ikä- ja kotipaikkakuntatietoja voidaan käyttää tutkimusaineistona.
 • Verkossa toimiviin suljettuihin videokeskusteluryhmiin osallistuvien henkilötietoja käytetään yhteydenpitoon ryhmän aikana. Erikseen pyydettävällä suostumuksella henkilötietoja voidaan käyttää yhteydenottoon ryhmien päätyttyä.
 • Chat – palvelusta vastaavan Somia Oy:n hallussa olevia asiakkaiden ip-osoitteita pyydetään erikseen, mikäli on kyse ihmiseen kohdistuvan uhan tai rikoksen epäilystä. Ip-tietoja käytetään lainvelvoittamiin ilmoitustarkoituksiin.

Rekisterin tietolähteet

Tiedot rekisteriin saadaan toimintaan osallistuvien itsensä ilmoittamina.

Tietojen luovuttaminen

Tietoja ei luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle. Asiakkailta kyselylomakkeiden avulla kertynyttä taustatietoa voidaan kuitenkin luovuttaa ulkopuolisille tutkijoille, jotka ovat saaneet tutkimusluvan aineiston käyttöön Maria Akatemia ry:ltä. Tutkijoille ei kuitenkaan luovuteta sähköpostiosoitteita eikä nimiä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina, pääsääntöisesti sähköisessä muodossa. Aineistoa voi olla väliaikaisesti manuaalisessa muodossa. Paperilla olevat tiedot säilytetään lukkojen takana, jonne on
pääsy vain asianmukaisilla työntekijöillä.

Sähköinen henkilörekisteri kahdenkeskisiin videokeskusteluihin ja verkossa toimiviin ryhmiin osallistuvista, sekä palautetta antaneilta sijaitsee valvotussa palvelinkeskuksessa käyttäjätunnuksin suojatulla palvelimella. Keskusteluryhmien, sähköinen henkilörekisteri sijaitsee käyttäjätunnuksin suojatussa palveluntarjoajan tietokannassa.

Tietojen arkistointi ja hävittäminen

 • Naisenväkivalta.fi:n videokeskusteluihin ja verkkoryhmiin osallistuneista käyttäjistä kerätty henkilötieto säilyy sähköisesti palveluntarjoajan tietokannassa
 • Itsearviointiin osallistuneiden antama tieto säilytetään Maria Akatemia ry:n toimitiloissa lukkojen takana, ja jonne on pääsy vain asianmukaisilla työntekijöillä.

Kirjoita hakusi ja paina Enter.