Rekisteriseloste

divider-valkoinen

Rekisteri- ja tietosuojaseloste on asiakirja, joka kuvaa rekisterinpitäjän suorittamaa henkilötietojen käsittelyä.

Rekisteriselosteesta

Rekisteri- ja tietosuojaseloste on asiakirja, joka kuvaa rekisterinpitäjän suorittamaa henkilötietojen käsittelyä. Henkilötietoja ovat kaikenlaiset luonnollista henkilöä taikka hänen ominaisuuksiaan tai elinolosuhteitaan kuvaavat merkinnät, jotka voidaan tunnistaa häntä tai hänen perhettään koskeviksi.

Rekisterin tiedot

 • Rekisterinpitäjä:Maria Akatemia ry, Y-tunnus: 2034635-9
 • Yhteystiedot:Fredrikinkatu 29 A 3. krs, 00120 Helsinki, puh 09 7562 2250
 • Yhteyshenkilö:toiminnanjohtaja Sari Nyberg, puh. 050 502 7544
 • Rekisterin nimi:Maria Akatemia ry:n naisenväkivalta.fi – toimintaan osallistuvilta kerätyt henkilötiedot
 • Tiedot päivitetty 15.4.2020

Rekisterin tietosisältö

Eli mitä tietoja toimintaan osallistuvilta kerätään:

 • Naisenväkivalta.fi – verkkosivuille ohjautuvilta asiakkailta kysytään sähköpostiosoite.
 • Chat-foorumille rekisteröitymisen yhteydessä kysytään henkilötietona joko nimi tai nimimerkki.
 • Verkossa videovälitteisesti käytäviin kahdenkeskisiin keskusteluihin ilmoittautumisen yhteydessä kerätään seuraavat henkilötiedot: nimi, kotipaikkakunta, sähköpostiosoite, ikä ja puhelinnumero. Tapaamisista kirjataan lyhyt yhteenveto, josta ilmenee tapaamispäivämäärät sekä ohjautuminen ryhmätoimintaan tai mahdollinen palveluohjaus johonkin muuhun tahoon.
 • Verkossa videovälitteisesti kokoontuviin suljettuihin ryhmiin ilmoittautumisen yhteydessä kerätään seuraavat henkilötiedot: nimi, kotipaikkakunta, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja ikä. Toiminnassa kerättyä arviointitietoa käytetään tulosten ja vaikutusten tilastointiin, josta yksittäistä rekisteröityä ei voi tunnistaa.
 • Koulutuksiin ilmoittautumisen yhteydessä kerätään seuraavat henkilötiedot: nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, työnantaja ja ammatti.

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriin kerätään tietoa Naisen väkivalta.fi -toimintaan osallistuvilta. Toiminnan tavoitteena on auttaa ja tukea naisia, jotka käyttävät tai pelkäävät käyttävänsä väkivaltaa. Henkilötietoja käytetään yhteydenpitoon, toiminnan suunnitteluun, järjestämiseen ja kehittämiseen sekä arviointiin ja jatkopoluille ohjaamiseen. Rekisteritietoja käytetään myös toiminnan tulosten ja vaikutusten tilastointiin, jolloin yksittäistä rekisteröityä ei voi tunnistaa.

Rekisterin tietolähteet

Tiedot rekisteriin saadaan toimintaan osallistuvien itsensä ilmoittamina.

Tietojen luovuttaminen

Tietoja ei luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, ellei kyse ole ihmiseen kohdistuvan uhan tai rikoksen epäilystä. Asiakkailta kyselylomakkeiden avulla kertynyttä taustatietoa voidaan kuitenkin luovuttaa ulkopuolisille tutkijoille, jotka ovat saaneet tutkimusluvan aineiston käyttöön Maria Akatemia ry:ltä. Tutkijoille ei kuitenkaan luovuteta sähköpostiosoitteita eikä nimiä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tilastoitavat tiedot käsitellään sähköisessä rekisterissä, joka on suojattu salasanalla.

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisesti lukkojen takana, jonne on pääsy vain asianmukaisilla työntekijöillä.

Tietojen arkistointi ja hävittäminen

 • Työmuodon asiakkaiden henkilötiedot säilytetään ja arkistoidaan kirjanpitolainsäädännön mukaisesti.
 • Itsearviointiin osallistuneiden antama tieto säilytetään Maria Akatemia ry:n toimitiloissa lukkojen takana, ja jonne on pääsy vain asianmukaisilla työntekijöillä.

Koulutusten henkilötiedot säilytetään asiakas- ja yhteistyösuhteiden ylläpitoa varten.

Kirjoita hakusi ja paina Enter.